Tagged: Hipertansiyon

Hipertansiyon

Gebe + yüksek TA + başka şikayeti yok ; Nidilat dilaltı + Dektroz 500cc ——————————————————— gebe + yüksek TA 160/100 fazla + konvülziyon yok (olabilir) Dekstroz 500cc + Nidilat dilaltı + Diazem amp uzmana...

Hipertansiyon

HİPERTANSİYON: Tansiyonu yükselen hastanın başağrısı, bulantı kusması, görme bozukluğu, göğüs ağrısı, dispnesi, bilinç bulanıklığı olabilir. <140 / 90 ise normal >140 / 90 ise önce 25 mg kapril ver. Hasta böylece bir kaç kez...

Hipertansiyon

İki farklı zamanda ölçülen tansiyon değerlerinin > 140 / 90 mm Hg üstünde olmasıdır. Türkiyedeki prevelansı % 33 dolayın­dadır ve hastaların büyük bir kısmı asemptomatiktir. Tedavi ver­ilen hastaların ancak % 20 si normotansiftir. Hipertansiyonun...

Acil Reçete Google Play'de

Sitemizin mobil uygulaması Google Play'de yayımlanmıştır. Dilediğiniz vakit uygulamamızı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

•[ Acil Reçete ]•