Tagged: Hipertansif

Hipertansiyon

İki farklı zamanda ölçülen tansiyon değerlerinin > 140 / 90 mm Hg üstünde olmasıdır. Türkiyedeki prevelansı % 33 dolayın­dadır ve hastaların büyük bir kısmı asemptomatiktir. Tedavi ver­ilen hastaların ancak % 20 si normotansiftir. Hipertansiyonun...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!