Tagged: externa

Otitis Externa

Tragus’a basıldığında ciddi bir ağrı olursa tanı otitis eksternadır. Rp/ 1.) Ciprogut kulak damlası 2×1 2.) Parol tb 4×1 3.) Sistemik ab eklenebilir. Amoklavin 1000 mg tb 2×1 

Akut Otitis Eksterna

Genellikle dış kulak yolunun küçük tahrişleri sonucu oluşur. Etken genellikle Pseudomonas aeruginosa’dır. Ağrı en önemli semptomdur. Kulak hareketleriyle ağrı artar. Dış kulak yolu ödemli ve hiperemiktir. Ayırıcı Tanı ■   Oto m i koz ■   Büllöz mirinjit...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!