Tagged: chlamidya

Gebede Klamidya Enfeksiyonu

Gebelikte doksisikiin ve ofiosikiin kontrendikedir. Azitromisinin gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Rp/ 1. Eritro 500 mg tab S: 2 X 1 (7 gün) veya 2. Amoksina 500 mg tab S: 3 x...

Klamidya

Hastalarda genitoüriner yoldaki mukoza tutulur. Önlenebilen infertelite ve ektopik gebeliğin en önde gelen nedenidir. Cinsel yolla bulaşır. Tanıda kültür spesifiktir fakat pahalı ve sensitivitesi azdır. Ayırıcı Tanı ■   Kandidiasis ■   Bacterial Vaginosis ■   Trikomoniazis ■   Gonokokal Enfeksiyon Tedavi...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!