Tagged: arpacık

Arpacık (Hordeolum)

Klinik Göz kapağı kenarında cilt üzerinden öne doğru uzanan hasass ve yangılı bir şişlik. Tedavi : Sıcak kompres, antibiyotikli damla, pomad üçlemesi genelde yeterlidir Rp/ 1. Tobrex gtt S: 4 X 1 / Gentagut...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!