Tagged: anafilaksi

Anafilaksi

Hasta hemen uzandırılır, ayakları havaya kaldırılır. Hayat kurtarıcı ilaç adrenalindir. Hemen yapılmalıdır. Allerjiyi azaltmak için antihistaminik de hemen yapılır. Ve geç reaksiyonların oluşmasını engellemek için de steroid yapılır. Erişkin: 1.) 1 amp adrenalin (SC)...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!